Trường THPT Đoàn Văn Tố là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng, được tổ chức và hoạt động theo những quy định sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG