Tổ Sử- Địa-GDCD

                                       Tổ Sử- Địa-GDCD

 
 1. Tăng Thanh Bình - Tổ Trưởng32 Tang Thanh Binh
    Năm sinh: 1979
    Năm vào ngành :1996
    SĐT:  0971934422
    Email: tangthanhbinh@thptdoanvanto.edu.vn
 2. Lê Chí Nguyện - Tổ phó33 Le Chi Nguyen
    Năm sinh: 1981
    Năm vào ngành :2004
    SĐT:  0987078083
    Email: lechinguyen@thptdoanvanto.edu.vn
 3. Kiều Thị Diểm - Thành viên38 Kieu Thi Diem
    Năm sinh: 1981
    Năm vào ngành :2003
    SĐT: 0987776781
    Email: kieungocdiem@thptdoanvanto.edu.vn
 4. Ngô Thị Tú Trinh - Thành viên36 Ngo Thi Tu Trinh
    Năm sinh: 1981
    Năm vào ngành :2003
    SĐT:  01275931943
    Email: ngothitutrinh@thptdoanvanto.edu.vn
 5. Huỳnh Văn Tùng - Thành viên35 Huynh Van Tung
    Năm sinh: 1981
    Năm vào ngành :2003
    SĐT:  0986550261
    Email: huynhvantung@thptdoanvanto.edu.vn
 6. Trần Ngọc Liên Bảo - Thành viên34 Tran Ngoc Lien Bao
    Năm sinh: 1981
    Năm vào ngành :2003
    SĐT:  0973870529
    Email: chautainguyen@thptdoanvanto.edu.vn
 7. Nguyễn Thị Thúy Oanh - Thành viên37 Nguyen Thi Thuy Oanh
    Năm sinh: 1981
    Năm vào ngành :2003
    SĐT:  0977959081
    Email: nguyenthithuyoanh@thptdoanvanto.edu.vn
 8. Nguyễn Thị Thúy An - Thành viên39 Nguyen Thi Thuy An
    Năm sinh: 1981
    Năm vào ngành :2003
    SĐT:  01268817773
    Email: nguyenthithuyan@thptdoanvanto.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây