Trang chính
Trang chủ Kết quả học tập Liên hệ Phản hồi Thời khóa biểu Điểm nghề Điểm tốt nghiệp EMAIL
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000537168
IP của bạn: 54.227.51.103
 Hộp thư và web Giáo dục 
 

 
Email trường THPT Đoàn Văn Tố
 

 
Thư viện trực tuyến
 LIÊN KẾT WEBSITE 
 
Tin tức » Bản tin trường 12.12.2017 11:40
KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018
09.05.2017 01:37

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

SỞ GD & ĐT TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN VĂN TỐ

 

Số: 35 /KH-THPTĐVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

              Cù Lao Dung, ngày 05  tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018

 

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4  năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2017- 2018;

          Căn cứ Kế hoạch số 769/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 4  năm 2017 của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển sinh vào các trường phổ thông năm học 2017- 2018;

         Trường THPT Đoàn Văn Tố xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017–2018 như sau:

 

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Phương thức tuyển sinh:  Thi tuyển kết hợp với xét tuyển(thi ba môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh kết hợp với kết quả 4 năm học ở THCS để xét tuyển).

2. Độ tuổi: Từ 15 đến 17 tuổi (Sinh năm 2002-2001-2000)

          Các trường hợp sau đây vào cấp học ở độ tuổi cao hơn qui định:

          + Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ, người học từ nước ngoài trở về nước;

          + Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số; người học ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ; người học mồ côi không nơi nương tựa; người học trong diện hộ đói nghèo theo qui định của nhà nước;

          + Người học được cấp có thẩm quyền cho phép vào học trước tuổi, học vượt lớp thì tuổi dự tuyển được giảm theo số năm đã được cho phép.

3. Phạm vi tuyển sinh: Trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 học sinh.

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường của huyện Cù Lao Dung.

II. HỒ SƠ TUYỂN SINH, THỜI GIAN, NỘI DUNG THI

1. Hồ sơ dự thi

          -Đơn xin dự thi (theo mẫu của Sở GD-ĐT, nhận tại trường)

          -Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

          -Học bạ THCS (bản chính);

          -Bằng tốt nghiệp THCS (BT.THCS) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

          -Bản sao giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

          -02 ảnh cỡ 3x4 (ảnh mới chụp, không đeo khăn quàng).

          -Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

2. Đăng ký dự thi: Học sinh đăng ký dự thi nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng trường THPT Đoàn Văn Tố.

          3. Thời gian, địa điểm, nội dung thi

a. Ngày thi tuyển: 17/6/201718/6/2017

b. Địa điểm thi: Trường THPT Đoàn Văn Tố

c. Môn thi, hình thức và nội dung thi: Học sinh thi ba môn Ngữ văn (hệ số 2), Toán (hệ số 2) và tiếng Anh (hệ số 1). Các môn đều thi theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh kết hợp cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Nội dung thi trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là lớp 9.

d. Thời gian làm bài thi

- Môn Ngữ văn và môn Toán là 120 phút;

- Môn tiếng Anh là 60 phút.

e. Lịch thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Giờ
phát đề thi
cho thí sinh

Bắt đầu
tính giờ

làm bài

17/6/2017

Sáng

Ngữ văn

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Tiếng Anh

13 giờ 55

14 giờ 00

18/6/2017

Sáng

Toán

07 giờ 55

08 giờ 00

 

III. XÉT TUYỂN

          1. Điểm xét tuyển (ĐXT)

 

ĐXT = Tổng điểm ba bài thi (đã tính hệ số )+ Điểm học tập

và rèn luyện cấp THCS + Điểm cộng thêm

 

          - Điểm học tập và rèn luyện cấp THCS là tổng điểm của 4 năm học THCS, kết quả mỗi năm học ở THCS được tính điểm như sau:

          +Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5 điểm;

          +Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm;

          +Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4 điểm;

          +Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm;

          + Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3 điểm;

          + Trường hợp còn lại: 2,5 điểm.

          Ghi chú: Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

          - Điểm cộng thêm: gồm điểm ưu tiên và điểm khuyến khích.

2. Nguyên tắc tuyển sinh

a. Thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào bị điểm dưới 1.

b. Dựa vào điểm xét tuyển (ĐXT) để xét trúng tuyển cho thí sinh theo nguyên tắc điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều học sinh có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm ba bài thi (sau khi tính hệ số) để xét từ cao đến thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm sẽ lấy tổng điểm học tập và rèn luyện của 4 năm học ở cấp THCS để xét từ cao đến thấp.

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi và các bài thi đều đạt từ 1 điểm trở lên. Căn cứ ĐXT xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

            3. Đối tượng tuyển thẳng

a. Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh hoặc đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học do Sở GDĐT hoặc Bộ GDĐT tổ chức.

b.Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú.

c.  Học sinh là người dân tộc rất ít người.

d.  Học sinh khuyết tật.(là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng dị tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Các học sinh này phải có bản sao giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã (phường) hoặc Trạm y tế xác nhận theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BGDĐT ngày 28/12/2012).

4. Điểm ưu tiên, khuyến khích

                        a. Điểm ưu tiên:

              * Nhóm đối tượng 1 (cộng 2 điểm):

- Con liệt sỹ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

 

* Nhóm đối tượng 2 (cộng 1.5 điểm):

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ VN anh hùng;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

* Nhóm đối tượng 3 (cộng 1 điểm):

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. 

b.Đối tượng được cộng thêm điểm khuyến khích

 Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức:

  - Loại giỏi: cộng 1,5 điểm

  - Loại khá: cộng 1,0 điểm

  - Loại TB: cộng 0,5 điểm

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Bộ phận Văn phòng phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 25/5/2017 đến 30/5/2017.

  2. Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng nộp hồ sơ tại trường từ 25/5/2017 đến 30/5/2017.

          3. Nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh và báo cáo về Sở GDĐT theo thời gian quy định.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Đoàn Văn Tố. Kính đề nghị Phòng Giáo dục huyện Cù Lao Dung, Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện tạo điều kiện giúp đỡ, phổ biến kế hoạch đến giáo viên, học sinh và phụ huynh để thực hiện.

          Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ Văn phòng trường THPT Đoàn Văn Tố (điện thoại 0793.860002) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (báo cáo)

- UBND huyện (báo cáo);

- Phòng GDĐT huyện (phối hợp);

- Trường THCS trong huyện;

- Website trường;

- Lưu VT.

             HIỆU TRƯỞNG

                    (đã ký)

 

 

 

             Dương Văn Kha

 

 

 

 

 

 

 Dương Văn KhaGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Tin mới nhất 
 Tìm kiếm 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Bình chọn 
Đánh giá của bạn về Website này?

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Kém
 Không có gì để nói
 TồiKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 1963
Thảo luận: 11
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Mổi ngày ta xét ba điều :
Làm việc cho ai có hết lòng không?
Đối với bạn có vẹn chữ tín không ?
Đạo thầy truyền có học không ?
Tăng Tử
 ĐỒNG HỒ 
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site
©2010 - Bản quyền thuộc về ..:: Trường THPT Đoàn Văn Tố ::... Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty H.K Vietnam Ltd..

Thời gian mở trang: 0.152 giây. Số lần truy cập CSDL: 28
474