Trang chính
Trang chủ Kết quả học tập Liên hệ Phản hồi Thời khóa biểu Điểm nghề Điểm tốt nghiệp EMAIL
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000537442
IP của bạn: 54.196.201.241
 Hộp thư và web Giáo dục 
 

 
Email trường THPT Đoàn Văn Tố
 

 
Thư viện trực tuyến
 LIÊN KẾT WEBSITE 
 
Tin tức » Bản tin trường 13.12.2017 10:09
Đại hội CĐCS Trường THPT Đoàn Văn Tố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
05.09.2017 16:04

Đại hội CĐCS Trường THPT Đoàn Văn Tố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội CĐCS Trường THPT Đoàn Văn Tố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-CĐN ngày 14/2/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh Sóc Trăng về Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội VI Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, sáng ngày 16/8/2017, tại Trường THPT Đoàn Văn Tố, Đại hội Công đoàn cơ sở trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022 được tổ chức trọng thể.

Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Kha – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Chi ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Công đoàn; cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường THPTĐoàn Văn Tố.

Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; ngành giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hệ thống công đoàn cả nước đang hướng về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn cơ sở Trường THPT Đoàn Văn Tố có nhiều đổi mới, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ VII đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường. Trong đó, nổi bật nhất là công đoàn đã thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động (CB-NG-NLĐ); tuyên truyền, vận động đội ngũ CB-NG-NLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành; phối hợp với Chính quyền tạo điều kiện cho CB-NG-NLĐ tích cực bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CB-NG-NLĐ. Kết quả, qua 05 năm không ngừng phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, Công đoàn cơ sở trường luôn được công nhận vững mạnh xuất sắc, được Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh điển hình nhân rộng; tập thể và nhiều cá nhân được các cấp, các ngành ghi nhận nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu trong các phong trào thi đua của ngành và công đoàn.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với CB-NG-NLĐ; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 07 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra 03 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu tiếp tục tái đắc cử làm Chủ tịch, đồng chí Phan Thanh Nhanh tái đắc cử làm Phó Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Hữu Chiến tái đắc cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh Sóc Trăng, trong đó đồng chí Phan Thanh Nhanh là đại biểu chính thức, đồng chí Nguyễn Hữu Chiến là đại biểu dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Văn Kha – Bí thư chi bộ đã đánh giá cao những kết quả đạt được của công đoàn cơ sở trường trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt biểu dương những cố gắng, trách nhiệm của các ủy viên ban chấp hành, của cán bộ công đoàn trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng chỉ đạo của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh. Nhiệm kỳ tới, Công đoàn cần quan tâm hơn công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên tham gia thực hiện có trách nhiệm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Trước sự đòi hỏi phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, sự đổi mới một cách căn bản toàn diện của ngành giáo dục theo Nghị quyết số 29, hoạt động công đoàn cần phải đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương pháp hoạt động để phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh chăm lo thiết thực và toàn diện cho CB-NG-NLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được trí tuệ của đội ngũ, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Đoàn Văn Tố lần thứ VIII đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của đơn vị. Phát huy những thành tích và kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới, tập thể CB-NG-NLĐ trường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, của công đoàn, xây dựng đội ngũ CB-NG-NLĐvà tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, địa chỉ tin cậy cho người lao động.

* Một số hình ảnh của Đại hội:


Toàn cảnh Đại hội


Đ/c Võ Quốc Hưng thông qua nội quy, quy chế,

 

chương trình làm việc của Đại hội


Đ/c Phan Thanh Nhanh báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm 


Đ/c Dương Thị Mỹ Duyên báo cáo kiểm điểm BCH và báo cáo kết quả lấy ý kiến dự thảo Điều lệ CĐVN và văn kiện ĐHCĐNĐại hội biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ mới


Đ/c Dương Văn Kha phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đ/c Võ Quốc Hưng thông qua số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu BCH và đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành


Đ/c Trương Văn Đẹp thông qua thể lệ bầu cử


Đại hội tiến hành bầu cử


Ban Chấp hành mới ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ


Đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành ra mắt và phát biểu hứa hẹn


Trao quà lưu niệm cho UVBCH không tái cử


Đ/c Hứa Hoàng Cung thông qua Nghị quyết Đại hội

 

 Bài Nguyễn Hiếu, ảnh Lâm Thanh BìnhNguyễn HiếuGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Tin mới nhất 
 Tìm kiếm 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Bình chọn 
Đánh giá của bạn về Website này?

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Kém
 Không có gì để nói
 TồiKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 1963
Thảo luận: 11
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Điều dưỡng cái KHÍ lúc đang giận.
Đề phòng CÂU NÓI lúc sướng mồm.
Lưu tâm SỰ NHẦM lúc bối rối.
Biết dùng ĐỒNG TIỀN lúc sẵn sàng.
Vương Dương Minh
 ĐỒNG HỒ 
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site
©2010 - Bản quyền thuộc về ..:: Trường THPT Đoàn Văn Tố ::... Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty H.K Vietnam Ltd..

Thời gian mở trang: 0.120 giây. Số lần truy cập CSDL: 28
474